Trillingsarm zaag- en sloopwerk

Woning herstel
Woning herstel

Trillingsarm zaag- en sloopwerk
Bij funderingsherstel dienen sparingen in de bestaande fundering gemaakt te worden, deze sparingen (inkassingen) zagen wij volledig in waardoor de trillingen bij slopen minimaal blijven.

Wilt u geen schade door herstelwerkzaamheden? Kies dan voor de goede optie!
Wij beschikken over professionele apparatuur waarmee sparingen in de gevels trillingsarm aangebracht worden.

Woning herstel

Woningherstel.nl - Elbaweg 44 - 1607 MP - Hem - T. 06 5318 1224 - info@woningherstel.nl