Certificering Funderingsherstel

Woning herstel
Woning herstel

Certificering Funderingsherstel
Op 20 november 2014 ontving Woningherstel.nl van IKOB-BKB het eerste certificaat voor het herstellen van bestaande funderingen. 

Met deze certificatieregeling wordt de kwaliteit van de advies- en herstelwerkzaamheden aan funderingen geborgd. Hiermee is de opdrachtgever zeker van een goede uitvoering van de werkzaamheden en van een probleemloze oplevering. De verschillende BRL-delen zijn van toepassing op het herstel van funderingen, het beoordelen en het geven van advies over de staat van een bestaande fundering, het technisch ontwerpen van funderingsherstel, het begeleiden van eigenaren van gebouwen met funderingsproblemen en het uitvoeren van funderingsherstel. De eisen staan omschreven in de verschillende delen van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 5025, de basis voor certificatie.

Kwaliteitssysteem
Woningherstel is in 2014 gecertificeerd op basis van BRL 5025-04 'Uitvoering van funderingsherstel'. In dit specifieke deel zijn de aanvullende eisen die gelden voor de uitvoering van het herstel opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld eisen voor het werkplan, de uitvoering en de oplevering van het werk.

Update 2018
Door onvoldoende draagkracht vanuit de funderingsbranche heeft IKOB-BKB besloten de BRL richtlijn niet verder te ondersteunen. Helaas is Woningherstel B.V. het enige bedrijf die aan deze eisen kan voldoen waardoor het in stand houden van de certificering niet haalbaar is voor IKOB-BKB. Ondanks deze beëindiging zullen wij blijven streven naar kwaliteitsborging, betere regelgeving en certificering.

Woning herstel

Woningherstel.nl - Koggeweg 56 - 1607 MT - Hem - T. 06 5318 1224 - [email protected]