Meest gestelde vragen

Woning herstel
Woning herstel

Meest gestelde vragen
Hieronder treft u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat is de oorzaak van de verzakking?
Mogelijke oorzaken zijn:
- Inklinken van klei- en veengrond door wisselende grondwaterstand.
- Funderingspalen met onvoldoende draagkracht.
- Geen funderingspalen aangebracht.
- Lekkage van riolering waardoor zand onder de fundering wegspoelt.

Wanneer wordt er gekozen voor funderingspalen?
In veel gevallen is de woning voorzien van heipalen die op een diepte tussen de 3 en 30 meter aangebracht zijn. Om zettingen te voorkomen ten opzichte van de woning dient naar hetzelfde niveau gefundeerd te worden. 

Wanneer is grond injecteren mogelijk?
In enkele gebieden is het mogelijk de grond injecteren om meer draagvermogen te behalen, echter kan dan alleen garantie afgegeven worden op het product en niet op de invloed van de ondergrond. Dit systeem bevelen wij alleen aan indien het om grote oppervlaktes vloer gaat en/of als er opnieuw zetting op termijn acceptabel is. 
Indien de woning is voorzien van funderingspalen dient het herstel ook met funderingspalen uitgevoerd te worden.

Hoe wordt de constructie berekend?
Het uniek ontwikkelde systeem van Woningherstel is berekend en goedgekeurd door de constructeur. Het systeem wordt dagelijks toegepast in heel Nederland. Hierbij is met name rekening gehouden met de dwarskracht die op de buispalen komt en de overbrenging op de bestaande fundering. 

Wat voor werkzaamheden worden er uitgevoerd?
Naast het aanbrengen van de funderingspalen met consoles is de kans aanwezig dat rioleringen en/of leidingen defect zijn gegaan door de verzakking. Tevens zullen de aansluitingen bij de woning eventueel vrijgemaakt moeten worden. Al deze punten worden vooraf en tijdens de uitvoering beoordeeld en waar nodig hersteld.

Is er kans op schade door de werkzaamheden?
Door gebruik van onze speciaal ontwikkelde machines kunnen wij op iedereen locatie schadevrij de buispalen trillingsarm of trillingsvrij aanbrengen door inwendig heien of schroeven. Door onze werkwijze ontstaat er geen schade aan belendende panden en straatwerk.

Hoe zijn de werkzaamheden verzekerd?
Voor de werkzaamheden hebben wij een doorlopende CAR en WA-verzekering. Hierdoor zijn al onze werken automatisch verzekerd.  

Wat is een sondering?
Een sondering is een diagram waar de opbouw van de grondsamenstelling wordt weergegeven . Van belang is op welk niveau draagvermogen aanwezig is. De diepte van de nieuwe funderingspalen wordt bepaald aan de hand van de sondering.

Hoelang duren de werkzaamheden?
De gemiddelde duur van een gemiddeld aanbouwherstel bedraagt circa 1 werkweek.

Kan opdrachtgever blijven wonen tijdens de werkzaamheden?
In de meeste gevallen kunnen de werkzaamheden vanaf buiten worden uitgevoerd.
Indien er in het gebouw ook werkzaamheden verricht moeten worden zorgen wij voor minimale overlast.

Wat is het verschil tussen stabiliseren en vijzelen?
In beide gevallen brengen wij funderingspalen met consoles aan die onder of aan de bestaande fundering komt. Bij stabiliseren wordt de fundering alleen op spanning gezet zodat de funderingspalen voorbelast worden, dit laatste is belangrijk om zetting op de nieuwe funderingspalen uit te sluiten. 
Bij het vijzelen gaan wij met hetzelfde systeem de fundering vijzelen naar de gewenste hoogte.  Hierna wordt er bekisting aangebracht en het geheel gevuld met constructiebeton.

Wat zijn de kosten van het rechtzetten?
Een exacte prijsopgave kan pas gegeven worden op het moment dat wij uw situatie ter plekke hebben bekeken en beoordeeld. Tevens is de toegankelijkheid, de sondering (diepte funderingspaal) en mate van verzakking mede bepalend voor de prijs. Vaak bedragen de kosten rond de 35 % van de vervangingswaarde.

Wat is de garantie op de werkzaamheden?
Wij geven 25 jaar garantie op nieuwe funderingspalen en koppeling met de fundering!

Kan de opdrachtgever zelf werkzaamheden uitvoeren om kosten te besparen?
Er kan gekozen worden om enkele werkzaamheden zelf uit te voeren, denk hierbij aan sparingen vrijmaken en eventueel straatwerk verwijderen en terugplaatsen.

Wat is de doorloop tijd van aanvraag website tot start werkzaamheden?
Na het invullen van het contactformulier nemen wij telefonisch contact met u op om de situatie door te nemen. Hierna plannen wij een afspraak in om de situatie ter plekke te bekijken en te beoordelen. Aan de hand van archiefgegevens, uw informatie en de situatie ter plekke wordt er een heldere offerte uitgebracht met een vast offerte bedrag zonder stelposten en verrekeningen. Na akkoord ontvangt u een opdrachtbevestiging en wordt de uitvoering in overleg met u ingepland. Afhankelijk van de werkzaamheden kan deze 1e fase binnen enkele weken afgerond worden. Spoed? Bij calamiteiten graag telefonisch contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Welke informatie is nodig voor een offerte?
Bij aanvraag offerte kunnen wij geheel vrijblijvend informatie opvragen over uw gebied, de onderstaande informatie is geen vereiste voordat u contact opneemt. 
Deze informatie is gewenst:
- Bestaande tekeningen van de woning en aanbouw, serre, garage,erker of bijgebouw.
- Sondering van de locatie.
- Informatie over de bestaande funderingspalen van de woning.

Woning herstel

Woningherstel.nl - Koggeweg 56 - 1607 MT - Hem - T. 06 5318 1224 - [email protected]